Werknemerscoach voor organisaties en Provider voor arbodiensten

Visie

Naar aanleiding van jarenlange ervaring in de arbodienstverlening en kennis en werkzaamheden op het gebied van lichaam en geest, ben ik van mening dat verzuim vrijwel altijd psychisch is en niet fysiek medisch. Er kunnen wel fysieke symptomen zijn, maar vaak ligt daaraan een psychische oorzaak ten grondslag.

Daarnaast ben ik van mening dat we geen ziekteverzuim dienen te begeleiden,  maar vitaliteit dienen te coachen. Dan heb je een oplossingsgericht vertrek- en eindpunt. 

Ook is mijn visie dat bevlogenheid en dat soort termen zeker van toegevoegde waarde zijn, echter wel in een vruchtbare omgeving. Je kunt nog zoveel plezier hebben in het uitvoeren van je werkzaamheden, wanneer de sfeer binnen een organisatie of afdeling verziekt (leuke woordspeling) is, dan gaat dit toch zwaarder wegen. Stel je maar eens iemand voor die in de ogen van anderen eenvoudig werk verricht, maar iedere dag met heel veel plezier naar zijn werk gaat, omdat de sfeer zo goed is met de collega's onderling en de leidinggevende door wie hij enorm wordt gewaardeerd. Wanneer zo iemand door omstandigheden ziek thuis komt te zitten, zal hij er alles aan doen om weer zo spoedig mogelijk naar het werk te kunnen. Neem daar tegenover iemand die een uitdagende functie heeft, waar hij heel veel plezier aan beleeft, maar een slechte relatie met de collega's onderling, een negatieve sfeer op het werk door reorganisatie en zijn leidinggevende ziet hem niet staan, sterker nog, heeft hem onlangs gepasseerd door een collega die hetzelfde werk doet meer te waarderen. Wanneer deze werknemer ziek thuis komt te zitten, zal hij er waarschijnlijk veel aan doen om zo lang mogelijk thuis te blijven.


Vitaliteit van de werknemer kan als volgt worden ingedeeld:

Werk gerelateerd

 • werkinhoudelijk
 • relatie met leidinggevende
 • relatie met collega's


Privé gerelateerd

 • gezin, familie, sociale omgeving
 • woonomstandigheden
 • financiële omstandigheden

Persoonsgerelateerd

 • karakter
 • copingsstijl
 • eventuele verslavingsproblematiek e.a.Werkwijze

Mijn aanpak is probleemoplossend en niet symptoombestrijdend. Alle bovenstaande gebieden die van invloed zijn op het welzijn van de werknemer, worden in kaart gebracht. Ook zullen er één of meerdere gesprekken met de werkgever/leidinggevende plaatsvinden indien wenselijk om diens visie te leren kennen en een vertrekpunt te definiëren. Van daaruit wordt een plan van aanpak opgesteld om de werknemer weer back in business te krijgen, hetzij in hetzelfde werk binnen dezelfde organisatie, ander werk binnen de organisatie of buiten de organisatie.

Mijn achtergrond

Ruim 11 jaar kennis en ervaring op onderstaande gebieden:

 • Personeel & Arbeid (Hogeschool)
 • Post-Bachelor Register Casemanagement deel 1
 • Reïntegratie
 • Verzuimadviseur bij diverse arbodienstverleners
 • Trajectregisseur voor uitkeringsgerechtigden van het UWV
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk

3, 6 maanden of losse coachingssessies.

Wat kiest u?

Voor prijsinformatie kijkt u bij Tarieven.


Review

B. van S. leidinggevende Reclassering Nederland – Coaching Werknemer Competentie-ontwikkeltraject

'Ik was onder de indruk van de kennis en ervaring van Gladys. Dit gecombineerd met een betrokken, sociale en professionele aanpak maakte dat ik enthousiast was over de inzet van The Dancer. Tussendoor wordt je middels heldere rapportages geïnformeerd en waar nodig is er persoonlijk contact. Gladys wist mijn werknemer te bereiken (mentaal-emotioneel) en zorgde voor een geslaagd competentie-ontwikkeltraject.'