BASISMODULE 3 en 4 TrippleShape BarreWorkout

TrippleShape BarreWorkout Nederland biedt de volledige opleiding aan in los te volgen modules.
De complete Basis Opleiding bestaat uit 4 modules en een examen dat bestaat uit 3 onderdelen; Paper, theorietoets en praktijkexamen. Daarna kun je jezelf nog verder ontwikkelen en doorgaan voor de TrippleShape Chi Flow les, middels module 5.
Na het volgen van BasisModule 1 en 2 kun je een volgende opleidingsperiode (binnen 1 jaar) instappen in Module 3.

Inhoud Module 3
  Kennis van BasisModule 1 en 2 in de praktijk toepassen
  Verdieping en uitbreiding Basic TrippleShape BarreWorkout excercises
  Vervolg Methodiek en Didactiek volgens TrippleShape methode door zelf les te geven
vervolg Floorwork inclusief 
 integratie Pilates elementen

 (Romp)Stabiliteit versus (Romp)Mobiliteit
  Direct in de praktijk brengen van bovenstaande in combinatie met je eigen kennis en ervaring
   Extra: 5 nieuwe TrippleShape inspiratie filmpjes
 Je ontvangt 1x TrippleShape lesmuziek
  Voor aanvang ontvang je huiswerk opdrachten èn informatie over de examenonderdelen: Paper, Theorie, Praktijk

Voor data en tarieven: zie Agenda

*Wijzigingen dag en tijd onder voorbehoud/start bij  voldoende aanmeldingen

Inhoud Module 4
 Kennis van BasisModule 1, 2 en 3 in de praktijk toepassen
 Verdieping en uitbreiding Basic TrippleShape BarreWorkout excercises
 Vervolg Methodiek en Didactiek volgens TrippleShape methode door zelf les te geven
 Integratie Yoga elementen

 Vervolg Stabiliteit versus Mobiliteit
 Het combineren van de ballet-, yoga- en pilateselementen als een vloeiend geheel
 Direct in de praktijk brengen van bovenstaande in combinatie met je eigen kennis en ervaring
 Extra: 5 nieuwe TrippleShape inspiratie filmpjes
 Theorie Examen

Voor data en tarieven: zie Agenda

*Wijzigingen dag en tijd onder voorbehoud/start bij  voldoende aanmeldingen

EXAMEN
Het volledige examen bestaat uit:
1. Paper schrijven
2. Theorie toets (tijdens module 4)
3. Praktijk examen middels inleveren van examen video van max. 25 min. met minimaal 5 deelnemers

De kosten voor het examen zijn:
€ 55,00 excl. btw


Bij afronding van het examen met een 7,5 of hoger kun je in aanmerking komen voor een TrippleShape licentie, waarbij je wordt toegelaten tot de TrippleShape Energy Company.

Beginnende Instructeur
Ben je een beginnende instructeur dan kun je ervoor kiezen om een proefexamen praktijk te doen.
Je ontvangt dan een feedback rapportage op je examenvideo.


Daarnaast wordt van beginnende instructeurs verwacht dat ze vlieguren maken door 10 stagelessen te geven op een zelfgevonden leslocatie. Dat kan zijn bij een sportschool, dans-, yoga-, of pilatesstudio of door middel van het huren van een eigen locatie waar je je lessen gaat opzetten.

Tijdens je stage periode kun je nog per e-mail feedback vragen aan je opleidingsdocent en tussendoor 3x een 5 minuten filmpje opsturen ter beoordeling.

Kosten aanvullende pakket : € 90,00 excl. btw 21%
-proefexamen
-feedback rapportage proefexamen
-3x 5 minuten filmpje ter beoordeling en
-max. 3 x tussentijdse vragen beantwoorden online

Praktijk Herexamen kosten:

€ 55,00 excl. btw

Voor Wie
Beginnende en ervaren BarreWorkout instructeurs zonder BarreWorkout opleiding, die BasisModule 1 en 2 bij TrippleShape hebben gevolgd.Informatie & Aanmeldingsformulier via info@trippleshape.nl