Utrecht

Het Vorstelijk Complex                        
Ingang zijde Portes                                                                            
Prinses Beatrixlaan 2                          
Utrecht (Zuilen)

maandag 20.15 - 21.15 uur
BarreWorkout / Chi Flow


Algemene voorwaarden TrippleShape lessen

TrippleShape Contributie Regels & Tarieven
2016 t/m 20 augustus 2017


 • De lesbetaling gaat per lesblok van 10 lessen. Voor dit lesblok betaal je € 95,00.
 • Tijdens Schoolvakanties en Feestdagen is er geen les, uitzonderingen daar gelaten. De lessen die vanuit TrippleShape uitvallen worden niet in rekening gebracht in de 10-rittenkaart.
 • Wanneer je iemand meeneemt voor een proefles: een proefles kost € 10,00.
 • Wanneer je iemand meeneemt voor een proefles dan kan dit op ieder moment tijdens het lesblok. Besluit je introducée lid te worden, dan betaalt zij het restant van het lesblok vanaf het moment dat ze instapt:
 • Restant lessen lesblok x € 9,50 per les (lesblok tarief).
 • Alle lesbetalingen dienen vóór aanvang van het nieuwe lesblok, voor de les, te worden voldaan.
 • Wanneer je een les niet kunt, is dit voor eigen rekening.
 • Uitzonderingen hierop zijn:

      Langdurige vakanties/zomervakantie*

-2 weken of langer afwezig en dit vóóraf per mail met data kunt aangeven (rekenvoorbeeld: 2 lessen afwezig, vooraf aangegeven =
€ 95,00 minus 2 x € 9,50 = te betalen € 76,00). Geef je afwezigheidsdata ook op de betaalavond door, zodat dit ook op de lijst kan worden genoteerd door de administratie

*zomervakantie
Wanneer TrippleShape de zomervakantie besluit om geen 6 weken vrij te plannen in het rooster, maar 4, heb je de mogelijkheid om zelf toch die 6 weken vrij te nemen, zonder dat dit je geld kost. Mits dit vóóraf is aangegeven bij de TrippleShape docent. Dat houdt dus in dat er maximaal 2 lessen van je lesblok in mindering kunnen worden gebracht. Achteraf worden er geen lessen terugbetaald/verrekend.

 • Zwangerschap:
  -zwangerschapsverlof/bevallingsverlof (je kunt de lessen van je betaalde lesblok tijdelijk stopzetten/doorschuiven. Je dient vóóraf aan te geven dat je hiervan gebruik wilt maken.  Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats)

 • Weet je vooraf dat je bijvoorbeeld door werk regelmatig afwezig zult zijn, dan kun je overwegen om losse lessen van de lesprijs van € 10,00 te betalen.Let wel op dat je dan niet verzekerd bent van een plek in de les, omdat de vaste plaatsen worden gereserveerd voor de deelnemers die een volledig lesblok hebben betaald.

 • Wanneer je een nieuw lid aanbrengt (lees: iemand die een lesblok/restant lesblok deelneemt en betaalt) dan ontvang je 1 les korting bij het volgende lesblok. Het volgende lesblok betaal jij dan geen € 95,00, maar slechts € 85,50.

 • Weet je vooraf dat je afwezig zult zijn, dan wordt een afmeldingsbericht per e-mail/sms of whatsapp op prijs gesteld. Soms staan er proeflessers op een wachtlijst en dan kunnen zij een plaats krijgen tijdens jouw afwezigheid.

 • Tijdens de les
  Zorg voor:
  -een handdoek-drinken-laagjeskleding, zodat je iets uit- of aan kunt trekken wanneer dat nodig is
  -draag bij voorkeur een aansluitende broek, zodat de instructeur makkelijker kan controleren op de juiste houding.
  -we werken op sokken of blote voeten-géén kauwgom

 • Blessures/Beperkingen
  Wanneer je blessures of beperkingen hebt geef dit dan door aan de instructrice, zodat zij je alternatieve oefeningen kan geven.Ook wanneer je zwanger bent is het belangrijk om dit zsm door te geven.Tijdens je zwangerschap kun je onze trainingen gewoon blijven volgen. We geven je wanneer nodig aangepaste oefeningen.

 • Lesgeld: er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats

 • Betalingen lesgeld: alle lesgelden dienen op de dag van de les te zijn voldaan. Bij geen tijdige betaling wordt er bij een eerste herinnering € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een tweede herinnering worden € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 • Eigen verantwoordelijkheid:
  TrippleShape neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid. Wanneer je blessures/beperkingen hebt, die vragen om een specialist, verzoeken we je om contact op te nemen met een fysiotherapeu, danwel huisarts of andere specialist.