BASISMODULE 3 en 4 TrippleShape BarreWorkout

TrippleShape BarreWorkout Nederland biedt de volledige opleiding aan in los te volgen modules.
De complete Basis Opleiding bestaat uit 4 modules en een examen dat bestaat uit 3 onderdelen; Paper, theorietoets en praktijkexamen.
Daarna kun je jezelf nog verder ontwikkelen en doorgaan voor de TrippleShape She Flow les, middels module 5 en 6.

Inhoud Module 3

  Kennis van BasisModule 1 en 2 in de praktijk toepassen
Verdieping en uitbreiding Basic TrippleShape BarreWorkout excercises
Vervolg Methodiek en Didactiek volgens TrippleShape methode door zelf les te geven
vervolg Floorwork inclusief integratie Pilates elementen

(Romp)Stabiliteit versus (Romp)Mobiliteit
Direct in de praktijk brengen van bovenstaande in combinatie met je eigen kennis en ervaring
   Extra: 5 nieuwe TrippleShape inspiratie filmpjes
Je ontvangt 1x TrippleShape lesmuziek
Voor aanvang ontvang je huiswerk opdrachten èn informatie over de examenonderdelen: Paper, Theorie, Praktijk

Voor data en tarieven: zie Agenda

*Wijzigingen dag en tijd onder voorbehoud/start bij voldoende aanmeldingen


Inhoud Module 4

Kennis van BasisModule 1, 2 en 3 in de praktijk toepassen
Verdieping en uitbreiding Basic TrippleShape BarreWorkout excercises
Vervolg Methodiek en Didactiek volgens TrippleShape methode door zelf les te geven
Integratie Yoga elementen

Vervolg Stabiliteit versus Mobiliteit
Het combineren van de ballet-, yoga- en pilateselementen als een vloeiend geheel
Direct in de praktijk brengen van bovenstaande in combinatie met je eigen kennis en ervaring
Extra: 5 nieuwe TrippleShape inspiratie filmpjes
Theorie Examen

Voor data en tarieven: zie Agenda

*Wijzigingen dag en tijd onder voorbehoud/start bij voldoende aanmeldingen

EXAMEN
Het volledige examen bestaat uit:
1. Paper schrijven
2. Theorie toets (tijdens module 4)
3. Praktijk examen middels inleveren van examen video van max. 25 min. met minimaal 5 deelnemers

De kosten voor het examen zijn:
€ 55,00 excl. btw


Bij afronding van het examen met een 7,5 of hoger kun je in aanmerking komen voor een TrippleShape licentie, waarbij je wordt toegelaten tot de TrippleShape Energy Company.

Beginnende Instructeur
Ben je een beginnende instructeur dan kun je ervoor kiezen om een proefexamen praktijk te doen.
Je ontvangt dan een feedback rapportage op je examenvideo.


Daarnaast wordt van beginnende instructeurs verwacht dat ze vlieguren maken door 10 stagelessen te geven op een zelfgevonden leslocatie. Dat kan zijn bij een sportschool, dans-, yoga-, of pilatesstudio of door middel van het huren van een eigen locatie waar je je lessen gaat opzetten.

Tijdens je stage periode kun je nog per e-mail feedback vragen aan je opleidingsdocent en tussendoor 3x een 5 minuten filmpje opsturen ter beoordeling.

Kosten aanvullende pakket : € 90,00 excl. btw 21%
-proefexamen
-feedback rapportage proefexamen
-3x 5 minuten filmpje ter beoordeling en
-max. 3 x tussentijdse vragen beantwoorden online

Praktijk Herexamen kosten:

€ 55,00 excl. btw

Voor Wie
Beginnende en ervaren BarreWorkout instructeurs zonder BarreWorkout opleiding, die BasisModule 1 en 2 bij TrippleShape hebben gevolgd.Informatie & Aanmeldingsformulier via info@trippleshape.nl

Examen

Het volledige examen bestaat uit:
1. Paper schrijven
2. Theorie toets (tijdens module 4)
3. Praktijk examen middels inleveren van examen video van max. 25 min. met minimaal 5 deelnemers

De kosten voor het examen zijn:
€ 55,00 excl. btw

De kosten voor een herexamen zijn eveneens:
€ 55,00 excl. btw

Bij afronding van het examen met een 7,5 of hoger kun je in aanmerking komen voor een TrippleShape licentie, waarbij je wordt toegelaten tot de TrippleShape Energy Company.


Informatie & Aanmeldingsformulier via info@trippleshape.nl

Voor Beginnende Instructeurs

Ben je een beginnende instructeur dan kun je ervoor kiezen om een proefexamen (is zelfde prijs als gewoon examen) praktijk te doen.
Je ontvangt dan een feedback rapportage op je examenvideo.

Daarnaast wordt van beginnende instructeurs verwacht dat ze vlieguren maken door 10 stagelessen te geven op een zelfgevonden leslocatie. Dat kan zijn bij een sportschool, dans-, yoga-, of pilatesstudio of door middel van het huren van een eigen locatie waar je je lessen gaat opzetten.

Tijdens je stage periode kun je nog per e-mail feedback vragen aan je opleidingsdocent en tussendoor 3x een 5 minuten filmpje opsturen ter beoordeling.

Kosten aanvullende pakket : € 90,00 excl. btw 21% tot 1 september 2018, daarna € 110,00 excl. btw.
-proefexamen
-feedback rapportage proefexamen
-3x 5 minuten filmpje ter beoordeling en
-max. 3 x tussentijdse vragen beantwoorden online


Review over volledige opleiding

"Mijn ervaring van de TrippleShape modules: heel leerzaam, inspirerend en fun. De modules zijn interactief, je creativiteit wordt (verder) gestimuleerd door de vele mogelijkheden/ mooie combinaties/bewegingen en het gaan zien van het in elkaar laten overvloeien van ballet-, yoga- en pilatesoefeningen. Alles komt langs; o.m. lesopbouw, didactiek en het doel van onderdelen van je les en oefeningen. Tijdens de modules coacht Gladys je in het algemeen, en op de vlakken waar je het als individuele cursist het meest kunt gebruiken om je lessen zo goed mogelijk neer te zetten.

Gladys is een bijzondere en warme persoonlijkheid, ze ziet je en stemt af op je behoeften als cursist en persoon. Ze combineert haar kennis van ballet, yoga en pilates, lesgeven, en coachende vaardigheden tot een inspirerende cursus. Hierin beweegt ze steeds flexibel mee met de behoeften die jij als cursist op dat moment hebt.

Dit is een gedegen barreworkout-opleiding die een mooie combinatie maakt van klassiek ballet met yoga en pilates. Een inspiratieplatform waar vandaan iedereen die deze opleiding volgt, zelf mooie dingen kan/leert neerzetten. Het mooie is dat iedere cursist zijn eigen signatuur en eigenheid kan behouden omdat je niet een en dezelfde les leert geven die periodiek wordt gewijzigd.

Ik raad deze opleiding zeker aan! Zowel de opleiding tot barreworkout-instructrice als een persoonlijk ontwikkeltraject. Ik heb twee van de vier modules in een privé-setting gevolgd en ik heb hiermee een combinatie ervaren van beide. Ik vond het coachende stuk van Gladys van mij als persoon in relatie tot mijn rol als barreworkout-instructrice heel fijn en heb hierdoor echt kunnen groeien."

Anouk Profet

Mei 2018